Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

mojenastroje
1507 99df
Reposted fromaammaazing aammaazing viafrom-my-soul from-my-soul
mojenastroje
Ciebie więcej chcę
— 'Miłość, miłość'
mojenastroje
Reposted fromFlau Flau viaAvinashi Avinashi
mojenastroje
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaAvinashi Avinashi
mojenastroje
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAvinashi Avinashi
mojenastroje
Tęsknię, w kurwę tęsknię
Reposted from4777727772 4777727772 viaAvinashi Avinashi
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale

May 19 2018

3060 94aa 500
Reposted frompizzaspicelatte pizzaspicelatte
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaAgnya Agnya
mojenastroje
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaAgnya Agnya
mojenastroje
4596 e508 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamorsik morsik
mojenastroje
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viamorsik morsik
mojenastroje
7710 fbd1
Reposted fromoutoflove outoflove viamorsik morsik

May 18 2018

mojenastroje
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaAmericanlover Americanlover
mojenastroje
2447 8193 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAgnya Agnya
mojenastroje
mojenastroje
Reposted fromFlau Flau viaeglerion eglerion
mojenastroje
Reposted fromFlau Flau viaForestMan ForestMan
mojenastroje
0590 4da8

May 14 2018

mojenastroje
6506 ebc7
Reposted fromBoomGifs BoomGifs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl