Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

mojenastroje
mojenastroje
1728 daea
Reposted fromursa-major ursa-major vialaparisienne laparisienne
mojenastroje
Reposted frombluuu bluuu
mojenastroje
Reposted frombluuu bluuu
mojenastroje
Reposted frombluuu bluuu
mojenastroje
3417 dca9 500
Reposted frombluuu bluuu
mojenastroje
8752 2167 500
przed prawdą nie uciekniesz.
mojenastroje
6537 efef 500
Reposted fromhagis hagis vianieobecnosc nieobecnosc
mojenastroje
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper
mojenastroje
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSanderke Sanderke

August 18 2018

mojenastroje
2753 8c32
Reposted fromslodziak slodziak
mojenastroje
2768 b65a 500
Reposted fromslodziak slodziak
mojenastroje
2772 96e4 500
Reposted fromslodziak slodziak
mojenastroje
2773 366c 500
Reposted fromslodziak slodziak
mojenastroje
2775 b496
Reposted fromfilo86 filo86
mojenastroje
- Boisz się? - Trochę. - Czego? - Złe pytanie. To zdanie nie ma dopełnienia. Po prostu się boję.
— John Green, "Turtles all the way down"
Reposted fromthinkmore thinkmore
mojenastroje
Weź mnie całą lub wcale.. 
— No weź..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
mojenastroje
Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna
mojenastroje
Może nie wyglądam. Może uśmiecham się jak zawsze i mówię tyle co zawsze, ale wierz mi. Ilekroć tylko zostaje sama rozpadam się na kawałki.
— znalezione.
mojenastroje
6113 6ea9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl