Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

mojenastroje
Reposted fromharmony harmony viacorvax corvax

July 18 2018

mojenastroje
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialikenobody likenobody
mojenastroje
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk.
Reposted fromnutt nutt viapersona-non-grata persona-non-grata
mojenastroje
i myślą przywieram do twego imienia
tak
jak rękoma przywieram do twej szyi
— Poświatowska.
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaAvinashi Avinashi
mojenastroje

July 16 2018

mojenastroje
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym się oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover "Losing Hope"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAvinashi Avinashi
mojenastroje
#nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaAvinashi Avinashi
mojenastroje
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
mojenastroje
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
mojenastroje
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
mojenastroje
Yosemite National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaeglerion eglerion
mojenastroje
0113 29a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeglerion eglerion
mojenastroje
Reposted fromFlau Flau viaeglerion eglerion

July 14 2018

mojenastroje
2382 ca98
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapannakies pannakies
mojenastroje
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
mojenastroje
0887 9583
mojenastroje
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
mojenastroje
mojenastroje
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAvinashi Avinashi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl