Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

mojenastroje
4175 d7fc 500
mojenastroje
mojenastroje
Bardzo bolało, choć sińców nie miałem. Po prostu pękło mi serce.
Koniec tematu.
— autor nieznany
mojenastroje
0337 5a06
mojenastroje
Reposted frombluuu bluuu
mojenastroje
Reposted frombluuu bluuu
mojenastroje
8195 ec76 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaInnet Innet
mojenastroje
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaForestMan ForestMan
mojenastroje
9076 e7c4 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 29 2018

mojenastroje
Wiem, jak bardzo ci na nim zależy. Ale twoje życie i jego życie to dwie różne bajki, to dwie różne galaktyki. A to znaczy, że od tej chwili musisz uważać na swoje serce, bo inaczej rozpadnie się na milion drobnych kawałków.
— Nicholas Sparks - "Najdłuższa podróż"

October 27 2018

mojenastroje
2766 2078 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabirke birke
mojenastroje
Reposted frombluuu bluuu
mojenastroje
Reposted frombluuu bluuu
mojenastroje
Reposted frombluuu bluuu
mojenastroje
2468 3bc8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacorvax corvax
mojenastroje

October 25 2018

mojenastroje
Reposted frombluuu bluuu
mojenastroje
Reposted frombluuu bluuu
mojenastroje
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
mojenastroje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl